Sportongeval

Wedstrijden Trainingen Ouders Kleedkamers Gedeelde kleedkamers Sportongeval

Heel wat (ouders van) spelers weten niet wat hen te doen staat bij kwetsuren opgelopen tijdens een training of een wedstrijd. Daarom een kort overzicht.

  1. Bij een kwetsuur opgelopen tijdens een training of wedstrijd dient de speler contact op te nemen met de huisarts en laat hij een formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” invullen. Dit formulier dient u te vragen aan de afgevaardigde, secretaris of trainer.
  2. Dit formulier moet u zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan onze secretaris, samen met een klever van de mutualiteit.
  3. Bij eventuele apotheekkosten vraagt u aan de apotheker een factuur, teneinde dit later ook te kunnen indienen.
  4. Na een tiental dagen ontvangt onze secretaris een “GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VAN HERSTEL EN WERKHERVATTING”, wat aan u bezorgd wordt.
  5. Bij genezing van de kwetsuur laat u dit vaststellen door de geneesheer die het formulier “HERSTEL EN WERKHERVATTING” invult. Dit bezorgt u onmiddellijk aan onze secretaris. **** FORMULIER NIET BINNENBRENGEN IS NIET VOETBALLEN!*****
  6. U gaat met alle doktersbriefjes en rekeningen naar de mutualiteit. Van de mutualiteit ontvangt u een nota van alle remgelden (= wat u zelf moet betalen). Deze nota van de mutualiteit en de eventuele factuur van de apotheker geeft u aan de secretaris, die alles doorstuurt naar de KBVB.
  7. Het bedrag van de tussenkomsten wordt door het Federaal Solidariteitsfonds doorgestuurd naar onze secretaris. Het bedrag wordt via overschrijving op uw bankrekening gestort. De club heeft geen invloed hierop en staat ook niet in voor het bedrag dat de sportverzekering niet terugbetaald.

Bij elke terugbetaling houdt de KBVB automatisch 10 euro administratiekosten af. Indien u maar eenmalig de dokter moet raadplegen, heeft het dus geen zin een ongeval aan te geven.

Kosten door kinesitherapie worden enkel terugbetaald indien dit op het formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” is vermeld. Als er meerdere behandelingen nodig zijn dan vermeld, gelieve dan een kopie van het medisch voorschrift over te maken aan onze secretaris vooraleer de nieuwe reeks begint.

Bij eventuele hospitalisatie worden de kosten enkel vergoed voor een gemeenschappelijke kamer. Wij raden ook aan eerst bij uw hospitalisatieverzekering langs te gaan indien u deze heeft.

Het is aan te raden een geconventioneerde dokter te nemen. De artsenorganisaties en de ziekenfondsen sluiten een akkoord over de tarieven van de honoraria die de dokters mogen aanrekenen. Een geconventioneerd geneesheer verbindt zich ertoe dat akkoord te respecteren. Hij is dus niet vrij om eigen tarieven toe te passen die door de verzekering niet worden terugbetaald.