Ouders

Wedstrijden Trainingen Ouders Kleedkamers Gedeelde kleedkamers Sportongeval
 • Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten. Zij betreden onder geen beding het speelveld.
 • Toon positieve belangstelling voor de prestaties van uw kind. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen.
 • Toon sportief gedrag en enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw kind, zijn/haar ploegmaats, de trainer en de afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie.
  • Gelieve uw negatieve kritiek te beperken. Dit is zeer belangrijk in net kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.
  • Elke vorm van discriminatie is uit den boze.
  • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door de ouders.
 • Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze.
 • Wij vragen ook om uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.
 • Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw kind steeds aanwezig kan zijn.
 • Voor vragen of problemen, kan je steeds terecht bij de trainer en de jeugdverantwoordelijke en dit in deze volgorde.
 • Discussies worden direct met de betrokken personen gevoerd en niet via sociale media.
 • Voor de veiligheid van onze jeugd vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn bij het einde van de training.